Tuesday, June 14, 2011

विठ्ठलाविठ्ठला, विठ्ठला.
आषाढी-कार्तिकी वारीत देवा,
पूर भक्तीचा दाटला.

विठ्ठला, विठ्ठला.
संत मांदियाळी मोठी देवा,
तयास संकटी भेटला.

विठ्ठला, विठ्ठला.
रुसून गेली रखुमाई देवा,
ठाव कधी ना लागला.

विठ्ठला, विठ्ठला.
भेट पुंडलिका घेण्या देवा,
वाळवंटी युगे थांबला.

विठ्ठला, विठ्ठला.
नाम तुझे घेता देवा,
अंधार मनीचा मिटला.

विठ्ठला, विठ्ठला.
दर्श तुझे घेता देवा,
अभिमान मिथ्या सांडला.

विठ्ठला, विठ्ठला.
संग तया दिला देवा,
तुजला जो जो भजला.
  
कवी : बाळासाहेब तानवडे
© बाळासाहेब तानवडे – १४/०६/२०११
Vithala

No comments:

Post a Comment