Saturday, September 17, 2011

Crush चा फंडा


प्रथम दर्शनीच जणू ShortCircuit होतं,
हृदयात धडधड,उडतो काळजात Spark.
डोक्यातून धावत तळ पायात सरसरतो,
गोडगोड Current चा भिरभिरता Jerk.

जणू Painter ने Canvas वर फिरवावा,
रंगरंगीला , मऊशार , हळुवार Brush.
मन मोर नाचतो छान पिसारा फुलवुन,
अन् तोच तो असतो भिडू Solid Crush.

Crush ला वयाचं बंधन ते कुठंलं?
१२ पासून ६० पर्यंत कुठेही गाठतं.
हुळहुळत्या  मनात Feeling येत हाय हाय.
जणू मनोहारी स्वच्छंद Butterfly  उडतं.

Crush  आणि प्रेमात गल्लत नसावी.
दोघे जरी वेगळे, दोघांचाही नाद खुळा.
प्रेम आयुष्यात एकदा आणि एकाशी.
Crush मात्र कुणावरही,कधीही,कितीही वेळा,

Yongistanच्या फंड्यानची नवलाई प्यारी,Crush.
अनुभवी बंड्यानची नवभरारी न्यारी,Crush.
प्रेमात पडण्या आधीची Grand Rehersal,Crush.
अजून यौवनात मी वाल्यांच Mad Reversal,Crush.

कवी : बाळासाहेब तानवडे
© बाळासाहेब तानवडे – १८/०९/२०११

1 comment: