Sunday, February 6, 2011

पाव्हणा

टकामका बघतोय ग (२ वेळा)
ह्यो पुण्याचा पाव्हणा.
आणि करतोय ग ,माझ्या जीवाची दैना (३ वेळा)
हो ..... ||धृ||

जाऊ कशी ? वेडी पिशी ,
झाले बघून ग त्याच रूप.
व्हटावर भारी मिशी ,
लावी पिसं ,झाले बाई चुप.||१||

टकामका बघतोय ग....... ||धृ||

शीळ मारी , होई भारी ,
उरात ग धड – धड.
तो खुणावी ,डोळा मारी,
बाई झाले मी नजरबंद.||२||

टकामका बघतोय ग....... ||धृ||

जवळ आला ,विडा दिला,
धरी दंडाच बाजुबंद.
मोका दिला , धोका केला,
बाई झाली सारी गडबड.||३||

टकामका बघतोय ग....... ||धृ||
कवी : बाळासाहेब तानवडे
© बाळासाहेब तानवडे – ६/०२/२०११
 प्रतिक्रीया अपेक्षित
Pavhana

No comments:

Post a Comment