Tuesday, January 11, 2011

संक्रांत भेट (In Advance)


गुलाबी थंडीत परिसर न्हाऊन गेला.
त्यात डौलत संक्रांतीचा सण हा आला.
एकमेकात उबदार स्नेह वाढवू चला.
तिळगुळ घ्या आणि गोड – गोड बोला.
कवी : बाळासाहेब तानवडे
© बाळासाहेब तानवडे११/०१/२०११
प्रतिसादाची प्रतीक्षा

(Sankrant Greeting)

1 comment: