Tuesday, January 4, 2011

मक्याच्या शेतात...हात दे हातात.
फिरू मक्याच्या शेतात.
जवळ मला तू जरा येऊ दे.
अन कानात गुलू-गुलू बोलू दे.

नथ माझ्या नाकात.
ज्वानी माझ्या धाकात.
दूर मला असी तू जाऊ दे.
माझ ऐन्यात रूप मला पाहू दे.

अग जाऊ दूर-दूर ग.
माझ्या प्रेमा आला पूर ग.
जवळ मला तू जरा येऊ दे.
अन कानात गुलू-गुलू बोलू दे.

मला ठाव तुझा नूर र.
नको येऊ लाडात ,जा दूर र.
दूर मला असी तू जाऊ दे.
माझ ऐन्यात रूप मला पाहू दे.

कवी : बाळासाहेब तानवडे
© बाळासाहेब तानवडे०५/०१/२०११
प्रतिसादाची प्रतीक्षा

(Makyachya Shetat)

No comments:

Post a Comment