Wednesday, January 12, 2011

संक्रांत सदिच्छा


तिकडं सुर्याच मकर संक्रमण चालू.
इकडं बोचऱ्या थंडीचं आक्रमण चालू.
तिळगुळ खाऊन शरीराचा उष्मा चढवू.
गोड-गोड बोलून एकमेकात स्नेह वाढवू.
कवी : बाळासाहेब तानवडे
© बाळासाहेब तानवडे११/०१/२०११
प्रतिसादाची प्रतीक्षा

(Sankrant Greeting)

No comments:

Post a Comment