Thursday, January 13, 2011

संक्रांत Greetings


आकाश विविध रंगी पतंगांनी फुलू दे.
आसमंत उत्साहानी इंच – इंच भरू दे.
बाजरीच्या भाजी – भाकरीन जेवण खुलू दे.
एकमेकास तिळगुळ देवून गोड-गोड बोलू दे.


कवी : बाळासाहेब तानवडे
© बाळासाहेब तानवडे११/०१/२०११
प्रतिसादाची प्रतीक्षा

(Sankrant Greeting)

No comments:

Post a Comment