Sunday, December 5, 2010

दिवाळी अभिष्टचिंतन.

दिवाळीचा लाभो आतशबाजी आनंद.
धन – धान्याची होवो आवक अखंड.
सुख – समृद्धीचा अविरत मेळ बसू दे.
जीवनात लख- लख तेज सतत बरसू दे .
**************
आली – आली दिवाळी ,तीच स्वागत आनंदाने करू.
आकाशातील तारकांचा होईल धरतीवर पाहुणचार सुरु.
आनंदाचे उधान येऊ दे प्रत्येकाच्या घरी.
अंगणा – अंगणात नाचू दे ,सुख- समृद्धीची परी.
********
कवी : बाळासाहेब तानवडे

 © बाळासाहेब तानवडे ०२/११/२०१०No comments:

Post a Comment