Sunday, December 5, 2010

माझिया सख्याला येऊ दे जाग


कळेना   आज  माझा  काय  झाला  गुन्हा.
अव्हेरशी  का मज, आज  पुन्हा  पुन्हा.
निद्रेच्या  विळख्यात   तू , मज  कळेना  राज.
माझिया  सख्याला , येऊ  दे  जाग.

तुजसाठी  केला  मी  सारा  शृंगार.
आसुसले  मन  ,तन  झाले  अंगार.
विराण  भासे  मज , तुजवीण  सारे  जग.
माझिया  सख्याला , येऊ  दे  जाग.

मोहवू  पाहे   मज , रातराणीचा  गंध.
पर  तुझ्या  गंधाचा , मज  लागे  छंद.
मर्दानी  चेहऱ्यावर  वाहे , पौरुष्याची  झाग.
माझिया  सख्याला, येऊ  दे  जाग.

संगतीत  धावे  काळ, थांबला  जणू  आज.
तुझी  ना  साथ , असे  रातकिड्यांची  जाग.
परसाच्या  केवड्यात  फुत्कारतो  नाग.
माझिया  सख्याला , येऊ  दे  जाग.

साहवेना  तुझा  दुरावा,  आता  एकही  क्षण.
आवरू  किती  तयाला , स्वैर  भैर  मन.
पर  जागवू  कशी   बाई, मज  येई  लाज.
माझिया  सख्याला, येऊ  दे  जाग

उगवला  बघ  आता  तो , पहाटेचा  शुभ्र   तारा.
कवळून  मज , दे  मिठीचा  धुंद  फुंद  उबारा.
दीर्घ  चुंबनात  विरू  दे , तुझा  सर्व  राग.
माझिया  सख्याला , येऊ  दे  जाग.

कवी : बाळासाहेब तानवडे
© बाळासाहेब तानवडे - २३ /११/२०१०

No comments:

Post a Comment