Friday, December 10, 2010

रक्ताच नातं

 
रक्ताच नातं बहाल होतं.
सुख दुखात जीवापाड जपलं जात.
पण अचानक असं काय घडतं.
अतूट वाटणाऱ्या नात्यात अंतर पडतं.

कालांतराने त्याच कारणही कळत.
नातं आणि धनात द्वंद्व झालेलं असतं.
नातं आणि स्वार्थाच कंद माजलेल असतं.
दोन्ही लढाईत ,घट्ट नातच हरलेल असतं.

पण वियोगात नात्याची याद छळेल.
भुतकाळ सध्य स्वप्नात भरून उरेल.
अडचणींच्या काळात प्रचीती मिळेल.
रक्ताच्या नात्याची महती कळेल.

दुनियेची ही वेडी रीत सोडून द्यावी.
सत्यासत्यता शांतीन अंतर्यामी पहावी.
धन, स्वार्थाचा फोलपणा कळावा.
नात्याच्या शक्तीचा साक्षात्कार व्हावा.

कवी : बाळासाहेब तानवडे

© बाळासाहेब तानवडे१०/१२/२०१०

No comments:

Post a Comment