Sunday, December 5, 2010

Diplomats

Diplomats
KIT90 -Production च्या ब्याचला होतेDiplomats आठ.
इतरही दोघे त्यांना सामील होते ही होती खास बात.

प्रत्येकाची होती जगावेगळी तऱ्हा.
खाली वाचून पाहून तुम्हीच काय ते ठरवा.

बालींगेच्या गिऱ्याची होती, एक टोपी अन एक TVs 50.
पहिले सहा महिने होतीत्याची सर्वांशीच कट्टी.

रत्नागिरीच्या जीवण्याचे होतेमोजून मित्र आठ.
मेसपासून कॉलेज पर्यंत मैत्रिणी होत्या मात्रसतराशे साठ.

वॉलचंदनगरचा पश्या असेकॉलेज मध्ये कमीआणि आजारीच फार.
Trecking च्या गप्पा मात्र मारी भारंभार.

इशावाश्यमच्या जयद्याचीहोती बातच न्यारी.
सुध्या - बाळ्या मारीत त्याच्या ,लुनाची एक -एक फेरी.

बारामतीच्या हर्षाच काम कमीअन जयद्या सोबत लचकनच फार.
नेहरूनगरच्या सुज्याशी त्याची जुंपे सदा सर्व काळ.

केनवडेच्या बाळ्याच्या बडबडीलागोंगाटाची धार.
देवर्डेच्या बधीर सुध्याचा होतामेंदू गारे – गार.

रेल्वे फाटक वाल्या सुन्याचीहोती तोंडभर दाढी.
सुज्याच्या साथीने सर्वांच्यासदा खोडया काढी.

नेहरुनगरवाल्या सुज्याचाबंगला होता पॉश.
लांबवर पोहोचतानासोसावा लागेकातडी चपलांचा वास.

शास्त्री नगरच्या जाड्या अंद्याच्या चालतसदा वेगवेगळ्या स्टोऱ्या.
Content कमी पण हसणच खुप कळत मात्र होत्याथोड्या  थोड्या.

असे होते दहाजण ,वेगळे आणि खास.
अलग अलग होते पण ,होता सर्वांचा एकच श्वास.

आता थांबवतोउडवायची खिल्लीअन मागतो सर्वांची क्षमा.
आणि लवकरच सर्वजनकुठेतरी एका ठिकाणी जमा.

कवी : बाळासाहेब तानवडे
 © बाळासाहेब तानवडे /१०/२०१०

No comments:

Post a Comment