Sunday, December 5, 2010

दोष कोणा देऊ मी ?


प्रयत्नांती यश नाही.
कोणास त्याची खंत नाही.
कुणाकडे आशेने पाहू मी?
दोष कोणा देऊ मी?

कशासाठी जगत रहावे.
मरणाशी आता लगट करावे.
पण विष घेऊन रोष कुणाचा का घेऊ मी.

दोष कोणा देऊ मी?

जीवन आहे दुष्ट साले.
यश नाही पण कष्टच सगळे.
कुठवर हे साहू मी.
दोष कोणा देऊ मी?

तुजकडे आता एकच मागणे.
हरिमय करावे माझे जगणे.
तुझे नामच सदा गाईन मी.
दोष ना कोणास देईन मी.
कवी : बाळासाहेब तानवडे
 © बाळासाहेब तानवडे १८/११/२०१०

No comments:

Post a Comment